Min grafikk

Om bilda mine, som først og fremst er grafiske trykk.

 
Dette er eit lite utval av mine grafiske blad. Dei fleste har vore med i ulike utstillingar. 
 
Alle er handtrykte, og kvart enkelt trykk er unikt. I fleire tilfelle kan det vera  forholdsvis stor variasjon i fargar og uttrykk, sjølv om det kan vera same plate som er utgangspunktet. Dette fordi innfarginga skjer enkeltvis, og mi interesse er å eksperimentera, heller enn å tilstreba store opplag. I prinsippet er derfor dei aller fleste trykka monotypi - eitt av kvart.