Ustillingar nært og fjernt

 

 

I 1985-86 var eg på stipendopphald under kulturutvekslingsprogram i India. Midt i landet ligg Bharat Bhawan, eit statleg kunstsenter, der eg jobba dette året. Erfaringar frå Asia er framleis med å prega mine bilde.

 

Etter ein del års pause starta eg opp på nytt med base i Nord Noreg. Utstillingar eg har hatt separat og som deltakar i gruppeutstillingar, er i stor grad nord for polarsirkelen.