Kommisjonssalg

LEKNES: 


Dei fleste av arbeida mine er å finna på atelieret der eg held til på Kunstkvarteret i Lofoten, Hagskaret ca 3 km frå Leknes. Her er eg å treffa ofte, men ta gjerne kontakt først på mobil 92611635. (helst sms)


BODØ:

Bodø Kunstforening
Moloveien /fylkeshuset

http://www.bodokunst.no/index.php?option=com_igallery&view=gallery&id=1&Itemid=93


HARSTAD:

Harstad Kunst & Innramming
v/ Leif Thor Stangnes
http://web.mac.com/hif2/Site/Harstad_Kunst_%26_Innramming.html

TROMSØ:

Kunstmaleren Pedersen
Åshild Pedersen (nå i nye lokaler i Kirkegata like nedenfor Domkirka)
http://www.wastuae.com/uae/advno.aspx?id=527524
 
LOFOTEN:
 
Galleri 2, Stamsund
v/ Vebjørg Hagene Thoe og Scott Thoe.
http://www.galleri2.no/
 
Galleri Nesland
v/ Lill-Anita O. Svendsen
 
Nesland ved Ramberg i Flakstad kommune.
 
 
 
 
 

Collografi. Celledeling.