Grafikk i Stamsund

Grafikk i kommisjon på Galleri 2 v/ Vebjørg Hagene Thoe og Scott Thoe

http://www.galleri2.no/contact.html